Spring til indhold

Integrations-gruppe

Formål med integrationsgruppen

Der flytter forholdsvis mange udlændinge til området, primært fra Østeuropa. Det er et ønske fra Bedst mod West, at disse tilflytte får de bedst mulige vilkår og bliver en del af fællesskabet. Formålet med gruppen er derfor at arbejde for at skabe netværk, som både kan hjælpe med den sociale integration men også som kan hjælpe med de til tider vanskelige danske regler. Herudover vil der være fokus på at støtte op om, at lære dansk.

 

Referat fra arbejdsgruppedagen:

 

Integration

Der findes noget, der hedder ”Flyt mod West”. Der er også nogle grupper i området som arbejder med Jytte Bjørs i Ådum, som måske kunne komme ud og fortælle. Der er også en gruppe i Lyne med dansk undervisning. Det er noget der er oprettet under aftenskole. Selvbetalingen betales af arbejdsgiveren. FlytmodWests hjemmeside også er på engelsk. På den hjemmeside står der også noget om danskundervisning. Se her: https://www.flytmodvest.dk/english/learn-danish

Der er en der har været lærer som har lavet arrangementer – spørge hende hvordan det fungerer.

Der er også en i Kloster, som hedder Dorte Krogsgaard som har et koncept, som hedder ”Velkommen her”, som fungerer godt.

Lotte undersøger om det koster noget at få dansk undervisning.

Det er nok vigtigt med den menneskelige kontakt. Det skal undersøges om der er nogle der vil være kontaktfamilie for dem.

Det er vigtigt at man som tilflytter bliver taget med ud.

Der kunne arbejdes med en tilflytter guide. Man kan tage kontakt til Karina Skovsgaard fra kommunen.