Spring til indhold

Bypedeller

By pedeller i Sdr. Vium

Hvad er deres formål og opgaver, og hvem er de og hvor har de til huse.

De er 7 frivillige personer som gerne vil gøre en forskel og som har lidt tid til overs, som gerne vil gøre noget godt for byen og borger i sognet.

Kontakt Orla tlf. 22165829

Og de hører til i kælderen på Kulturhuset Skolen Sdr. Vium.

Dato for samling af Sdr Vium nyt, hvis du har løsblade der skal med i bladet skal det være fremme senest dagen før og kan indlevers hos MKs.

2021.
27/1
24/2
24/3
28/4
26/5
23/6
25/8
22/9
27/10
24/11

Hvad laver de.

De holder grønne områder som torvet, byporte + bænke i området og holder området omkring Kulturhuset skolen, og klipper hæk ned langs møllegårdsvej, samt er behjælpelig med at holde pænt på grunde efter nedrivning af huse hvor grund bliver planeret og lagt ud til grønt område.

De samler også affald rundt i byen hvor de går eller i oplandet og det er der også andre borger der hjælper med på deres vej rundt i sognet til gavn for naturen.

De hjælper også sogneforeningen med julebelysning.

De modtager gerne donationer for deres indsats, så som MKs betaler for klipning af græs på torvet som bruges offentligt.

De omdeler også Sdr. Vium nyt for sogneforeningen mod betaling, og er der nogen som skal have et tillæg med i Sdr. Vium Nyt i sidste øjeblik, tager de gerne det med mod en mindre betaling på 100 kr.

Og de går gerne til hånde med andet hvis de har tid og løst og får tiden til det.