Spring til indhold

Sdr. Vium Sogneforening

Sogneforeningens formål

Er at varetage sognets interesse og følge dets udvikling. På den baggrund kan foreningen tage initiativ til projekter der medvirker til at Sdr. Vium er et godt sted at bo. Læs vedtægter her.

Sogneforeningen arrangerer

Sct. Hans fest og Juletræstænding. Desuden er det sogneforeningen der udgiver lokalbladet Sdr. Vium Nyt, og står bag flagalleen samt har kontakt til kommunen ang. lokalplaner m.m.

Bestyrelsen

John F Jacobsen       Formand    tlf. 22548860 john@m-ks.dk
Aage Ottosen          Næstformand  aage.hviid.ottosen@gmail.com  21255519
Ann Madsen            Kasser

Redaktøren Sdr. Vium Nyt sdr.vium.nyt@gmail.com

 

Alle kan blive medlem af sogneforeningen.

Det er vigtigt at vi har bred tilslutning, så vi kan tale hele sognets sag. Det er op ad bakke at være landdistrikt i disse år. Vi er nød til at stå sammen og kæmpe for at der også fremover skal være liv i Sdr. Vium. Derfor er vi glade for at vi kan samles under bedst mod west klyngesamarbejdet som styrker de 4 sogne.

Medlemmer uden for sognet får Sdr. Vium Nyt tilsendt mod et porto tillæg på 80,- Der opkræves kontingent via Sdr. Vium Nyt i første kvartal. Derudover kan man melde sig ind ved at kontakte sogneforeningen.

Det er også muligt at modtage Sdr. Vium Nyt på mail.

Kontingent: Enlige. kr. 50,- pr. år. par kr. 100,- pr. år. By pedeller kr. 50,- pr. år.

Sogneforeningens konto: Reg 7789 konto 4001609

Mobilepay 92732