Spring til indhold

Dato og Lokation

Hvis vi samarbejder er der mange flere der får glæde af de gode ting, der sker i hele Bedst mod Wests område.

40 engagerede frivillige var den 27. marts med til at definere et stort ønske om at vi skal have en fælles kalender i Bedst mod West og der blev drøftet mulighederne for at foreninger kan få en lille hjemmeside under www.bedstmodwest.dk eller blot muligheden for at lægge arrangementer i den fælles kalender. Til glæde for borgerne og for dem der arrangere de mange gode ting, der sker i området.

Tak til alle jer der kom med jeres store engagement. Styregruppen lovende på mødet at planlægge en række af inspirations og undandelsesaftenener, som I nu har mulighed for at tilmelde jer. Se vedhæftede.

Sidste nye opdatering 28-05-2019

Uddannelsesforløb_Kommunikation_bedstmodwest_Inger Beck moduler