Spring til indhold

Transport

Transport og stier

Formål med ”Transport og stier”

Muligheden for at komme til og fra området er en afgørende faktor – ikke mindst for de unge og de ældre, som bor i området. Både transport og stier er også vigtigt når det handler om at skabe gode oplevelser for turister. Formålet med gruppen ”Transport og stier” er derfor at arbejde på de bedst mulige løsning for offentlige trafik samt at arbejde for gode stier og i sidste ende cykelstier.

 

Referat fra arbejdsgruppedagen:

Bus 69 – vi skal have det bedste ud af det. Kommunen har lovet at BMW kommer med på råd. Her skal også være nogle unge med og nogle ældre med. Efterskolerne skal også være med – alle til at præge busaftalerne. Det kunne også være noget med turistruter – f.eks. rundt om fjorden. Det kan også være mindre busser og måske bus inden for klyngesamarbejdet. Ønske om at det er gratis. Det kunne være det kunne få nogle flere med.

Bussen skal køre når der er nogle at køre med. Vi skal have medindflydelse på, hvornår bussen skal køre og dermed, hvor pengene skal bruge.

Samkørselsportal. Malene finder ud af hvad det hedder.

Vil gerne have stierne til at hænge sammen.

Det er vigtigt at komme på den liste, der er i forhold til cykelstier.