Spring til indhold

Kick-off for Landsbyklyngen Bedst mod West

 

Referat fra:

Kick-off for Landsbyklyngen Bedst mod West

 1. oktober 2018

 

Mellem 100 og 110 borgere i Bedst mod West var i Lyne Hallen med til at sætte fokus på klyngens fremtidig herunder, hvad der skal sættes ekstra fokus på og hvad visionen er for klyngesamarbejdet.

Formål med landbyklynger:

Formålet med at etablere en landsbyklynge er at udvikle den individuelle landsby og hele klyngen, se udviklingstendenser som fordrer samarbejde. Den indledende proces i forhold til at etablere landsbyklyngen er at opbygge en robust og bæredygtig struktur, hvor det ikke udelukkende er den enkelte landsby som tager hånd om udviklingen.

Hvad er en landsbyklynge så egentlig?

Tænkningen bage en landsbyklynge er i bund og grund samme tanker, der i sin tid var tænkningen bag den danske andelsbevægelse – nemlig at sammen er vi stærkere og mere effektive. Samarbejdet sker mellem et antal byer, der ligger i geografisk i nærhed af hinanden (fælles stedsidentitet) og hvor samarbejdet bygger på gode samarbejdsrelationer (socialt fællesskab). Samarbejdet skal bygge videre på hinandens styrker og hjælper hinanden i fælles udfordringer. Der skal i fællesskabet gives plads til mange forskellige livsstile.

Borgerundersøgelsen

Borgerundersøgelsen blev gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse fra d. 12. juni til d. 3. juli 2018. Der var i alt 574 borgere over 16 år og virksomhedsejere besvaret undersøgelsen. Det svarer til 23,7 % af de adspurgte i klyngen. Gennemsnitsalderen på respondenterne var 59 år.

Den korte version:

 • 90 % af respondenterne er tilfredse med at bo, hvor de bor.
 • Den vigtigste årsag til bosætning er de naturkvaliteter, som er i området, og det at deres familie og/eller venner bor der (begge 37 %).
 • 81 % føler tilknytning til det sogn, de bor i, mens 58 % føler tilknytning til hele området, som landsbyklyngen Bedst mod West dækker. Stedsidentiteten er således i højere grad bundet til det sogn, borgerne bor i, end til hele klyngens geografi.
 • De 3 bedste ting ved at bo i området ro, naturen, sammenhold og naboskab.

Bosætning og optimisme

 • 71 % vil anbefale andre at flytte til deres by, og 82 % mener, at fordelen ved at bo i en lille by er større end ulemperne.
 • 43 % af respondenterne tror, at der om ti år bor færre mennesker i deres by, end der gør i dag. Kun 33 % tror, at der om ti er er flere indbyggere i deres by.

Samarbejde

 • 92 % mener, det er nødvendigt, at landsbyerne samarbejder med hinanden, hvis de skal overleve i fremtiden.
 • Der er dog kun 48 %, som mener, der i dag er et godt samarbejde på tværs af landsbyerne.
 • Det vigtigste at samarbejde om arrangementer/aktiviteter, institutioner (fordeling geografisk i området), tiltrækning og transport.

 

Frivillighed og borgerinvolvering

 • 96 % af respondenterne mener, det er nødvendigt, at borgerne involverer sig aktivt, hvis landsbyerne skal overleve.
 • 52 % af respondenterne laver i dag frivilligt arbejde (landsplan 41 %).
 • Størstedelen af borgere, som i dag er frivillige, påbegyndte først og fremmest deres frivillige engagement, fordi de havde en interesse for sagen (55 %). Det, de i dag får ud af at arbejde frivilligt, er i høj grad muligheden for at gøre noget, som er vigtigt for lokalsamfundet (63 %) og muligheden for at deltage i et socialt fællesskab (57 %).
 • I alt giver 46 respondenter udtryk for, at de gerne vil kontaktes for at høre mere om mulighederne for at blive frivillig i Bedst mod West. Det giver et godt frivilligt fundament at arbejde videre ud fra.

 

Hvilke mødesteder har potentiale til fremadrettet at styrke fællesskabet på tværs af landsbyerne?

 • Institutioner (fx skoler, børnehave og vuggestue, 8,1 (ud af 10 mulige)
 • Tilbagevendende årlige arrangementer (fx byfester), 8,1 (ud af 10 mulige)
 • Haller og klubhuse, 7,8 (ud af 10 mulige)
 • Dagligvarebutikker, 7,6 (ud af 10 mulige)
 • Forsamlingshuse, 7.3 (ud af 10 mulige)
 • Naturen (fx legeplader, shelterpladser og bålhytter), 6,8 (ud af 10 mulige)
 • Kirker og meninghedshuse, 5,0 (ud af 10 mulige)

 

Aktiviteter i lokalområdet

På spørgsmålet om man er tilfreds med aktivitetsudbuddet i området svar 79% ja og 21% nej. Respondenterne blev i forlængelse af tilfredsheden spurgt til, om de har forslag til nye aktiviteter. Forslagene fordeler sig på tre overordnede kategorier: Natur og outdoor, Idræt og motion samt Kultur:

 • Vandreture (54%)
 • Mountainbike (33%)
 • Kano/kajak/paddlebord/kitesurf (27%)
 • Fiskeri (26%)
 • Ridning (16%)
 • Vinterbadning/badeklub (15%)
 • Andet (14%)

 

Det vi elsker ved vores område og som de andre misunder os

 • Fællesskab
 • Sammenhold
 • Naturen
 • Foreningslivet
 • Søger udfordringer
 • Vores skoler
 • Bork Havn
 • Beliggenheden
 • Fjorden
 • Surferne
 • Turisterne
 • Naboerne
 • Brugsen (erne)
 • Friluftskoncert
 • Erhvervslivet
 • De andre er slet ikke så farlige
 • Haller og fælles faciliteter
 • Hovedvej 11

 

Bøvl (noget vi skal gøre noget ved)

 • Billige huse man ikke kan få finansieret (28)
 • Cykelstier (22)
 • Forfaldne huse (16)
 • Busser/mulighed for at komme ind til byen (16)
 • Hvordan får vi den unge generation til at være frivillige/tage ansvar (13)
 • Få integreret udenlandske tilflyttere (12)
 • Dårlig omtale (10)
 • Mangel på lægebil/lægebil i nærheden (7)
 • For få børn i området (6)
 • Arbejdspladser (4)
 • Uengagerede/ressourcesvage familier der flytter i de billige huse (3)
 • Uddannelsessteder/tilbud (2)
 • For mange vindmøller (2)
 • De unges netværk
 • Vi bøvler med Janteloven og for meget fokus på hullerne i luften
 • For få cafeer
 • Få synliggjort lokale fritidsjobs (for unge)
 • Markedsføre os til f.eks. Varden
 • Manglende finansiering af erhverv
 • Ressourcestærke ældre flytter væk
 • Tilgængelighed i spændende natur (stier)

Der blev arbejdet videre med de 6 emner, der havde fået flest stemmer (tallet i parentes). De andre emner gemmes til senere.

 

De 3 første etablerede arbejdsgrupper i Bedst mod West

Ud fra de 6 emner blev der drøftet i grupper og emnerne blev skåret ned til 3 emner, der skal arbejdes med i første omgang:

 • Den unge generation
  • Foreningsaktive
  • Netværk
  • Fritidsjobs for unge
 • Billige huse der ikke kan finansieres/forfaldne huse
 • Transport (cykelstier, stier og transport generelt

 

Vision

Når vi mødes igen om 5 år den 29. oktober 2023 hvordan ser samarbejdet så ud og hvad er det for en historie vi fortæller:

 • Vi bakker op om det vi har
 • Vi er forbundet med stier
 • Vi har fundet frem til det vi er gode til sammen i stedet for hver for sig (samlokalisering)
 • Vi har en fælles ungdomsklub for områdets unge
 • Vi er mange flere og der er flere unge
 • Vi griner af, at vi omtalte os fra Sdr. Vium, Bork, Lyne, Hemmet. Nu er vi helt naturligt et fælles område
 • Vi bruger hinandens arrangementer lige så naturlige som vores ”egne”
 • En velfungerende fælles kalender, så man kan se hvilke datoer, der er brugt.

 

 

Malene Thune

 1. oktober 2018

 

 

 

 

Del på Facebook