Spring til indhold

Indkaldelse til generalforsamling

www.bedstmodwest.dk 1
Indkaldelse til generalforsamling
Tirsdag den 24. oktober 2023 afholder landsbysamarbejdet Bedst mod West
generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes i Kulturhuset Skolen, Sdr. Vium, kl. 19.30
Dagsorden:
a) Valg af dirigent
b) Formandens beregning
c) Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse
d) Valg af stemmetællere
e) Indkomne forslag
f) Valg til bestyrelsen
På valg er:
a. Jens Mortensen
b. Asger Sommer
g) Orientering fra grupperne
h) Valg af suppleant
i) Valt af revisor
j) Evt.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være undertegnede formand i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag kan fremsendes på e-mail til aage.hviid.ottosen@gmail.com . Mere om
generalforsamlingen kan findes på www.bedstmodwest.dk
På bestyrelsens vegne
Aage Ottosen
Formand

Del på Facebook